BiblioQuiz 35 Akademier
Lennart Hagerfors - månadens författare i november 2018

Mysterier anno 1892

  Knud (2)Mysterier(1892) var den andra bok vi samtalade kring i höstens Bokcirkel om Knut Hamsuns författarskap De kommande titlarna blir Pan, Landstrykare och På igenvuxna stigar. Föranmälan till Kjell Arwe Rydén [email protected]

Lite nervöst kändes det inför det andra mötet i bokcirkeln om Knut Hamsuns författarskap. Sagt om Mysterier ”En blandning av detektivhistoria och småstadsskildring, av kärleksberättelse och hallucinatoriskt psykodrama. I själva verket liknar (boken) ingenting. Birgitta Holm.

Tillsammans nystade vi i och försökte följa olika trådar i boken. I Mysterier återvänder den anonyme författaren till Svält (1890). Denna gång till en mindre by än Kristiania och nu i en gul kostym och med mycket pengar i fickan. Johan Nilsen Nagel är ett mysterium till person som glöder. Romanen innehåller ett idéinnehåll som demonstrerar Knut Hamsuns antipatier gentemot borglighet, liberalism, materialism, vetenskap och likriktning av individ och samhälle. Kanske var det en bok som han behövde skriva. Kanske kände han sig tvingad att låta huvudkaraktären, Nagel ta livet av sig. Som författare behövde han komma vidare inte minst för att nå en större publik. Två år senare 1894 kom det stora publika genombrottet med Pan, ett enastående mästerverk, en norsk klassiker och hans kanske mest älskade bok.

Pan samtalar vi om tisdag den 13 november kl. 17:30-19

Välkommen!

 

Comments