BiblioQuiz 35 Akademier

Jonas Gardell - månadens författare i oktober 2018

Jonas Gardell

Jonas Gardell (f 1963) är en kulturperson som väcker starka känslor. En del tycker att han är självupptagen och tetig, medan de flesta uppskattar honom som en spirituell och skarpsynt sanningssägare som rannsakar våra föreställningar om livet och kärleken. Hans partner Mark Levengood är alltid snäll och okontroversiell, egendomligt nog lång och atletisk i kontrast till den kortare och spinkigare Jonas Gardell. Men det kommer ju inte an på kroppshyddan hur rakryggad man är i debatten. Folkhemmet, religionen och den sexuella jämställdheten är hörnpelarna i Jonas Gardells mångsidiga verksamhet. Ömsom i ilska, men oftast med träffsäker humor, ibland via det tryckta ordet men effektivast från scenen, skildrar han hur konventioner och fördomar komplicerar vår tillvaro.

Bland hans många böcker kan nämnas den slagfärdiga romanen Fru Björks öden och äventyr (1990) där en medelålders kvinna som blivit sviken i sitt första äktenskap och dödligt utled i det andra tar tillvaron i egna händer och gör en mindre revolution. Självbiografiskt präglade är den folkkära romanen En komikers uppväxt (1992) där vi i förortsmiljö får följa det unga mobboffret Juha Lindström för vilken humorn blir tillflykt och vapen, och uppföljaren Ett UFO gör entré (2001) som skildras Juhas ångest och identitetsproblem i tonåren. Jonas Gardell fick en religiös fostran som barn eftersom han växte upp i ett baptistiskt hem. Sin personliga syn på kristendomen och dess historia har han gett uttryck för i de populärvetenskapligt hållna och mycket omdebatterade böckerna Om Gud (2003) och Om Jesus (2009). Jonas Gardell promoverades till teologie hedersdoktor 2008 vid Lunds universitet för sitt författarskap i humanitetens tjänst. Han har också promoverats till medicine hedersdoktor vid Linköpings universitet 2013 och hedersdoktor på fakulteten för humaniora, teologi och psykologi vid Åbo akademi i år 2018.

Sitt definitiva genombrott hos alla befolkningskategorier i Sverige fick Jonas Gardell med TV-serien Torka aldrig tårar utan handskar (2013) – baserad på romantrilogin med samma namn - berättelsen om två killar som vågar trotsa konventionerna och bildar ett älskande par i Stockholms blomstrande gaygemenskap på 80-talet, en saga med ett tragiskt slut då AIDS förgör den vunna lyckan. Ödesdramats allmänmänskliga aspekter drabbar de mest inbitna homomotståndarna i lika hög grad som intrigen i gaycowboyfilmen Brokeback mountain (2005). Mycket uppskattad är också Jonas Gardells nya självbiografiska roman Till minne av en villkorslös kärlek, en engagerande krönika om en dysfunktionell professorsfamilj i folkhemmets Sverige på 60- och 70-talen. Framför allt ger han ett kärleksporträtt av modern som tvingades göra våld på sina forskar­ambitioner på grund av hemarbetet och som dessutom drabbades hårt när maken lämnade familjen. Till slut flydde hon in i demensens skuggvärld.

Mycket mer kan sägas om Jonas Gardell, en man som befinner sig i livets mitt och i samhällets centrum. Vi har hans verk i Nackas bibliotek.

Jan Gustafson

Comments