BiblioQuiz 34 Björn Ranelid
Jonas Gardell - månadens författare i oktober 2018

Knud (2)

När ”Sult” (Svält) publicerades 1890 var det en litterär sensation. Författaren önskade att vara lika anonym som romanens huvudperson men hans namn avslöjades snabbt. Knut Hamsun hade slitit med sin bok som han inte ville kalla roman. Den första moderna, psykedeliska romanen har den kallats retroaktivt. Knut Hamsun var före både Frans Kafka och James Joyes med den inre, reflekterande monologen. Boken spelar på och varieras på en enda sträng och det är berättarens hunger efter att få skriva. Monotont sa den samtida litterära smakdomaren Brandes vilket Hamsun aldrig förlät honom. Boken är oerhört välkomponerad i fyra stycken och den måste ha kostat blod, svett och tårar att skriva.

Svält är den första bok vi samtalar kring i höstens Bokcirkel om Knut Hamsuns författarskap som startar på biblioteket nu Onsdag den 12 september kl. 17:30 De andra titlarna blir Mysterier, Pan, Landstrykare och På igenvuxna stigar.

Föranmälan till Kjell Arwe Rydén [email protected]

Välkomna!

Comments