Akinyi Margareta Ocholla - utställer 6/8-31/8
Elin Willows - månadens författare i september 2018

Debattlitteratur - pensionerna

Blåsningen

Blåsningen – så har det nya pensionssystemet lurat oss alla av Inga-Lisa Sangregorio (Karneval förlag). Då det gamla pensionssystemet, ATP, till slut röstades igenom i riksdagens andra kammare 1957, tack vare folkpartisten Ture Königson som la ner sin röst, ansåg de borgerliga att systemet var för dyrt för samhället. Kanske fick de rätt till slut. I alla fall tvingades man vid tiden för finanskrisen på 90-talet skapa ett nytt självfinansierande pensionssystem som skulle hålla i alla finansiella väder. Samtliga riksdagspartier utom Vänsterpartiet deltog i processen.

Inga-Lisa Sangregorio, som har varit byrådirektör och är väl insatt i turerna kring det nuvarande pensionssystemets tillkomst, riktar skarp kritik mot politikernas vilja att helt lämpa över den ekonomiska balansbördan på medborgarna och mot deras vägran att beakta motargument. Hon kritiserar också massmedia som inte uppmärksammade allmänheten på vad som ägde rum. Inför valet i år talar många politiker om att pensionssystemet måste justeras. Denna bok skriven i helig vrede har aktualitet för alla löntagare! Den finns till låns i Nacka

Vi har fler böcker om pensionerna:

En fotnot: Räven på bilden anspelar på att den orangea nyansen på våra pensionskuvert går under benämningen Red Fox i anglosaxiska länder

Jan Gustafson

Comments