BiblioQuiz 33 - Midsommar
26-julirörelsen, 65 år!

Thomas Tidholm - månadens författare i juli 2018

Tidholm

Thomas Tidholm (f 1943) har framför allt blivit uppskattad som barnboksförfattare tillsammans med sin hustru, illustratören Anna-Clara Tidholm. Många föräldrar har bl a njutit av de finurligt fantasifulla bilderböckerna om Ture tillsammans med sina barn eller begrundat existentiella aspekter på livet i allåldersäventyret Resan till Ugri-La-Brek. Nyfikenheten på tillvaron, upptäckarviljan utgör en viktig drivkraft överordnat den konstnärliga uttrycksformen för Thomas Tidholm. Mindre känt är nog att han också är en framstående poet, översättare (de fyra första delarna av Liftarens guide till Galaxen) och pjäsförfattare samt att han är verksam i andra konstarter som t ex fotograf och f.d. proggmusiker i gruppen International Harvester i slutet på 60-talet. Sedan 1970 bor han och Anna-Clara större delen av året i ett gammalt torp i Hälsingland. Ursprungligen valde de inte bosättningsform ur ett grönavågenperspektiv utan sökte sig till ett billigt hus på landet lämpligt för ett fattigt, bohemiskt konstnärspar. Med tiden har miljöfrågor kommit att spela en stor roll för Thomas Tidholm. Han har tagit strid för ett hållbart skogsbruk, fjärran storbolagens skoningslösa drift. På sina ägor har han anlagt en sibirisk björkskog och pärlugglorna trivs i den gamla granskogen.

”Jag har inte tänkt färdigt än”, svarade Thomas Tidholm på frågan om han inför sin 70-årsdag började bli mätt på att skapa nytt (Hallandsposten 11 april 2013), och i år har han tagit sig an ämnet framtiden i diktsamlingen Rösterna från Avocadobergen. Titeln och ämnet ger associationer till Roy Anderssons film Sånger från andra våningen, men diktsamlingen är betydligt ljusare. Den påminner snarare om Kjell Höglunds gamla sång Man vänjer sig, där livets alla bakslag och ofullkomligheter räknas upp med en dos befriande humor i botten. Liksom de nyutkomna diktsamlingarna Aednan - om samernas nutida socialhistoria - av Linnea Axelsson och David Väyrynens fascinerat särartade betraktelse över Malmfälten i norr, Marken, utgör Thomas Tidholms diktsamling ett körverk där elva olika stämmor framträder separat och tonar samman i läsarens medvetande. Det är ett auktoritärt kontrollsamhälle i upplösning som målas fram. Väktarna i förorten Avocadobergen har förlorat tron på sitt berättigande och livet flyter på i stort sett som det alltid har gjort. På frågan från två gamla män ”om något vackert skulle hända snart”, svarar vakten Oriban att övervakarnas uppgift är att se till att ingenting händer:

”Att leva här, sa hon

innebär tvärtom att förklara sig nöjd med vad som bjuds

och att så långt som möjligt avskriva sig sina förväntningar –

Vad vi har här

i Avocadojävlabergen är bara ett genomsnitt, varken bra eller dåligt

av vad människor i denna tid kan uppnå. Eller för den delen

i alla tider överallt, eftersom människan, sa hon

aldrig någonstans någonsin har haft det särskilt bra”

 

Vi möter en syn på livet besläktad med buddhismens filosofi att tillvaron innebär lidande och att insikten om detta leder till slutlig befrielse. Men Thomas Tidholm skildrar också det mänskliga som lyckas överleva trots allt.

 

” Då hörs det mänskliga överallt

som att komma nära en enda stor kropp

som ett porlande i ett väldigt öra”

 

vilket låter trösterikt. Enkelt vardaglig, medkännande och lagom till omfånget, 136 sidor, är denna milda dystopi. Rekommenderas till läsning!

 

Vi har ett intressant bestånd böcker av Thomas Tidholm i Nacka. Kom och låna! 

 

 Jan Gustafson

Comments