Thomas Tidholm - månadens författare i juli 2018
"En stund på jorden med lite ståltråd" - Olle Bolmström ställer ut i montern i sommar. Kleinkunst av högsta klass!

26-julirörelsen, 65 år!

Castro

Den 26 juli 1953 angrep Fidel Castro och hans gerillamän militärgarnisonen Moncada utanför Santiago de Cuba för att få tag på vapen i kampen mot Batistas korrupta regim. Försöket misslyckades dock och Castro dömdes till fängelse. Angreppet utgjorde startskottet för den kubanska revolutionen. 26-julirörelsen var ursprungligen liberal med nationalistisk inriktning, men  efter maktövertagandet 1959 övergick Castro till marxismen och blev allierad med Sovjet. Stora satsningar gjordes på utbildning och sjukvård men politiskt omvandlades Kuba snabbt till att bli en totalitär kommunistisk diktatur. Frågan är hur politiken kommer att förändras nu när familjen Castro verkar ha släppt makten. Ärkefienden USA inledde ett närmande, upprättade diplomatiska förbindelser med Kuba under president Obama och turistindustrin blomstrar, men det är risk för att den oberäknelige, säregne Donald Trump väljer att vrida klockan tillbaka. Lär känna Kuba och dess nutidshistoria! Här är en länk till Nackas bestånd. Vi har också flera böcker om Trump. Välkommen att låna!

 

Jan Gustafson

Comments