BiblioQuiz 31 - Lars Westman
BiblioQuiz 32 - Norrländskt

Linnea Axelsson - månadens författare i maj 2018

Linnea axelsson2

Linnéa Axelsson (f 1980, uppväxt i Porjus och Norsjö) tillhör de lågmälda, oprogrammatiska författare som låter texten växa fram av egen kraft. Hon har berättat om att den kommer till henne i bilder och att hon aldrig gör upp några egentliga planer för sitt skrivande. Aednan hennes nyligen utkomna stora diktepos – drygt 700 sidor uttrycksfull poesi – har växt fram under många år.

Tillkomstprocessen sträcker sig tillbaka till 2003 då Linnéa Axelsson sammanställde en fotobok Viskningar vittnen om samernas nutidshistoria utifrån mormodern Sara Harnesks bilder. Hon tillhörde de samer som tvångsförflyttades på 1920-talet från Karesuando till Sirges sameby vid Stora Luleälven där hon sedan gifte sig med den första dammvakten i Suorva. Därefter studerade Linnéa Axelsson i Umeå och doktorerade 2009 i konstvetenskap på en avhandling om Louise Bourgeois och Rachel Whiteread. För att komma bort från det akademiska flyttade hon för en tid till Berlin med sin make där hon skrev sin första roman Tvillingsmycket – en syskonlegend (2010) som på ett poetiskt språk skildrar en grupp människor som flytt norrut till fjälls undan förföljelse. Huvudpersonerna Lucinea och Eskil får här det viktiga existentiella ansvaret att verka i rollerna som barnmorska och liksvepare.

Det är förbluffande att Linnea Axelsson redan efter några få år har lyckats samla skaparkraft till ett så moget verk som Aednan. Verseposet bottnar i Linnea Axelssons samiska härkomst på mödernet. Med utgångspunkt från kvinnor ur tre generationer - Ristin, Lise och Sandra – med olika levnadsöden och temperament skildras erfarenheter från förra århundradet av tvångsförflyttningar, förnedring och rasbiologiska mätningar. Som läsare kan man inte undgå att bli berörd. På ett friskt, pärlande språk fångar Linnéa Axelsson de drabbades upplevelser långt bortom allt politiskt agiterande. Innerligheten uttrycks redan av titelordet aednan vilket är nordsamiska för jorden, landet och marken. Verserna är enkla, korta, obroderade vilket ger läsaren rum för eftertanke. Stämmor från kvinnorna och deras familjer bildar tillsammans en flerstämmig kör. Aednan växte fram på författarens nuvarande bostadsort, Stockholm, där hon bor med make och barn. Likt många ateljémålare bär hon det avhållna landskapet inom sig. Hon har sagt att distansen ger skaparkraft.

Kan Linnea Axelsson överträffa det här verket, som säkert kommer att bli en svensk och samisk klassiker? Vi får se. Låna gärna Aednan och bedöm!

Jan Gustafson

Comments