Lars Westman - månadens författare i februari 2018
BiblioQuiz 30 - Dikter

BiblioQuiz 29 - En litterär kanon 3

Astrid lindgren

 

 

A. Vilken litterär gestalt har formats med kriminologen Harry Söderman, ”Revolver-Harry”, som förebild, enligt Leif GW Persson?

1 Kalle Blomkvist (Astrid Lindgren) X Arvid Falk (August Strindberg) 2 Sherlock Holmes (Arthur Conan Doyle)

 B. Vilken sport - som har gett titeln till en av hans romaner - ägnade sig Lars Gustafsson åt under sin tid som gästprofessor i Austin?

1 Brottning X Tennis 2 Baseboll

 C. Var utspelar sig Sara Lidmans Järnbaneepos?

I 1 Norrland X Svealand 2 Götaland

 D. Hans landskapsböcker om Tiveden, Göta kanal  och framför allt Vättern är levande och stämningsfulla, medan diktsamlingarna är kärva och asketiska. Dessutom var han en utsökt grafiker och illustratör. Vem?

1 Folke Dahlberg X Fritiof Nilsson Piraten 2 Lasse Åberg

 

Tävla! Skicka in svaret per epost eller hämta en tävlingsblankett hos oss! Tre vinnare (som vi meddelar) får välja varsin bok ur priskorgen! Inlämning senast 28/2

(Rätt svar på BiblioQuiz 28, A:1 Titeln i Almquists Det går an syftar på att man bör kunna få leva ihop utan att vara gifta, B:X Ester Blenda Nordström var Sveriges första undersökande journalist, C:1 Astrakanträdet som var planterat med frön från hemorten i Småland dämpade Kristinas hemlängtan i Mobergs Utvandrarserie, D:2 Vara vit mans slav är dikten Sonja Åkesson har skrivit))

Jan Gustafson

Comments