David Väyrynen, månadens författare i januari 2018
Lars Westman - månadens författare i februari 2018

BiblioQuiz 28 - En litterär kanon 2

Sonja åkesson

A Vad syftar titeln i C.J.L. Alm­quists roman ”Det går an” (1839) på?

Man bör kunna få 1.Leva ihop utan att vara gifta X.Skämta om kungligheter 2.Vägra att fira högtider

B Vem var Sveriges första undersökande journalist, författare till bl.a. reportageboken ”En piga bland pigor”(1915)?

1.Barbro Alving X.Ester Blenda Nordström 2.Åsa Moberg

C Vad förmådde dämpa Kristinas hemlängtan till Sverige i Vilhelm Mobergs Utvandrarserie (1949-1959)?

1.Astrakanträdet planterat av frön från Ljuders socken X.Den nya telefonen 2.Ett porträtt av Oscar II

D Vilken dikt har Sonja Åkesson (1926-1977) skrivit?

1.Den nya skapelsen X.Vierge moderne 2.Vara vit mans slav

Tävla! Skicka in svaret per epost eller hämta en tävlingsblankett hos oss! Tre vinnare (som vi meddelar) får välja varsin bok ur priskorgen! Inlämning senast 31/1

(Rätt svar på BiblioQuiz 27, A:X Selma Lagerlöf, August Strindberg och Klas Östergren skrev Gösta Berlings saga, Giftas och Gentlemen, B:1 Hemsöborna är ett verk av Strindberg, C:2 Karl-Oskar och Kristina är huvudpersoner i Vilhelm Mobergs Utvandrarepos, D:1 Sökandet efter det fulländade receptet handlar Torgny Lindgrens roman Pölsan om)

Jan Gustafson

 

Comments