På ett annat sätt.
Travesti av Mircea Cartarescu (Bonniers) - roman om själens dunkla djup

Vänner emellan av Amos Oz (Wahlström&Widstrand) – levande noveller om en kibbutz

Oz

”På kibbutzen är det tänkt att alla ska vara vänner. Men väldigt få är det”, konstaterar Nahum Asharov besviket i titelnovellen då han förstår att dottern Edna, 17 år gammal, hans allt på jorden efter sonens död på slagfältet, har tagits som älskarinna av Kibbutz Yekhats karismatiske kvinnojägare, skolläraren David Dagan. Marxisten Dagan är annars den som hårdast håller på kollektivismens och solidaritetens regler. All ekonomi är gemensam på Yekhat och viktiga beslut för de enskilda medlemmarna fattas på stormötena. En ung man, Yotam Kalisch, förvägras studera i Italien på sin morbrors bekostnad eftersom detta personliga privilegium strider mot jämlikhetspriciperna. Barnen är allas angelägenhet och därför måste de sova tillsammans i barnhuset, inte hos sina föräldrar, vilket är en tragedi för lille känslige Oded som mobbas för att han väter i sängen.  

För vissa medlemmar kan emellertid kollektivet fungera som en tillflykt. Dysterkvisten Zvi Provisor finner en mission i att meddela alla välvilliga lyssnare han möter vilka världskatastrofer radion och tidningarna rapporterar om, och Martin Vandenberg, den lungsjuke skomakaren som överlevde Förintelsen och lever en reträttillvaro på kibbutzen, har vigt sitt liv åt att sprida världsspråket esperanto. Och vänskaper kan uppstå trot allt. Man kan inte heller komma ifrån att det finns ett slags skönhet i vardagens enkelhet - i grödornas växande och den lugna avskildheten på landsbygden. Pionjärernas glödande idealism, från den tid då Israel bildades och kibbutzerna var självklara eftersom samhällsinstitutionerna inte hade hunnit byggas upp, har emellertid under årtiondenas lopp övergått i en gråare lunk.

Amos Oz har levt trettio år på kibbutz och lyckas mycket trovärdigt, enkelt och med ömhet, levandegöra människorna i ett jordbrukskollektiv. Liksom i sin förra bok Lantliga scener (2011) presenterar författaren individerna och deras liv i noveller som successivt flätas samman till en brokig helhet. Förintelsen och krigen med araberna finns med som en mörk klangbotten. Någon kilometer från Yekhat ligger ruinerna av en arabisk by, utplånad av israeliska armén 1948 som hämnd för en lynchmobbs blodiga attack mot den dåvarande kibbutzen. Arabernas åkermark beslagstogs automatiskt av det judiska jordbrukskollektivet. Amos Oz har förmågan och den starka viljan att se lidandet ur båda sidornas perspektiv. Hans opretentiösa bok på 164 sidor kan både läsas som en existentiell betraktelse över individens ställning i samhället och som ett bidrag till den judiska historieskrivningen.  Amos Oz är väl värd ett Nobelpris för sina kulturella insatser och medmänskliga ställningstaganden i konflikternas Mellanöstern.

finns boken inne?

Jan Gustafson

Comments