Morfar skrev inga memoarer av Gustav Fridolin (Forum) - en fin biografisk roman
Vänner emellan av Amos Oz (Wahlström&Widstrand) – levande noveller om en kibbutz

På ett annat sätt.

Header-svenska
Paula Tilli fick diagnosen Asperger syndrom i vuxen ålder.
Hon bejakar idag sitt handikapp. Hennes bok vittnar om svårigheten att nå fram till den insikten. Gripande är hennes skildringen av de förtvivlade försöken att imitera andra för att bli omtyckt. Hela tiden en önskan att inte vara till besvär. - Vore det bättre om jag inte fanns? Som läsare ryser jag av en i sin saklighet rent infernaliskt redogörelse av tillkortakommanden i vardagen.
Boken är en vittnesbörd  om diagnosens betydelse. När hon får sin diagnos upplever hon att hon föds på nytt. Nu kan hon sluta att jämföra sig med andra. Nu först förstår hon att hon har all rätt i världen att vara annorlunda 
 
Den personliga upplevelsen av och synen på handikappet gör boken ovärderlig på samma sett som Gunilla Gerlands "En riktig människa".(1998)
Den självbiografiska berättelsen övergår i sin andra hälft till att beskriva autismtillståndets beståndsdelar med värme och humor.
 
Kjell Arwe Ryden

Comments