Lena Andersson - månadens författare i oktober
Nya cd-skivor att låna av och med Joshua James och The Temperance movement

Antarktis av Josefin Holmström (Norstedts) - en roman om att upptäcka

Sydpolen

Gåtfull och iskallt oåtkomlig ligger Antarktis längst ner i söder, en stor utmaning för människan. Enorma naturresurser och värdefulla biologiska data om vår planet finns förborgade i landmassorna. Robert Falcon Scott och Roald Amundsen tävlade 1912 om att komma först till sydpunkten. För Amundsen slutade äventyret i succé, medan Scott och hela hans expedition dukade under.

Författaren Gertrude, som har gripits starkt av Scotts öde, får i hans efterföljd resa med en vetenskaplig expedition till Sydpolen. Med på färden finns hennes ungdomsvän Jonathan som hon hyser starka men blandade känslor för. I tonåren var de med om en svår olycka på isen därhemma då en tredje kamrat, David, drunknade under oklara omständigheter; ett triangeldrama kan anas. Tillvaron vid Sydpolen kräver ständig uppmärksamhet. Expeditionsledaren inpräntar att överlevnad är främsta målet, därnäst vetenskapliga resultat och sist trivsel. En tappad vante ute i kylan kan snabbt leda till förfrysning och kallbrand. Sammanhållningen sätts på prov i de trånga boningshusen. Gertrude känner av att hon inte tillhör forskargruppen där hon sitter och söker inspiration för sin reseskildring medan tankarna ständigt går bakåt i tiden.

Impressionistiskt, ordknappt och uttrycksfullt, på ett drygt hundratal sidor, skildrar Josefin Holmström Gertrudes upplevelser i nuet, hennes inlevelse i Scotts olyckliga expedition och minnen från händelserna i tonåren. Tidsplanen varvas och smälter ibland samman, belysande människans utsatta existens. Scott och Amundsen förvandlas undan för undan från verkliga personer till romangestalter. Som läsare lever man sig starkt med utan att reagera på när fiktionen tar över. Romanen utmynnar i en utmattande färd in i Antarktis som hotar att sluta i katastrof. Tillvaron ställs på sin spets och Josefin Holmström låter ödets trådar löpa samman. Vi får se fram mot fler romaner av Josefin Holmström.

 Jan Gustafson

finns boken inne?

Comments