Allan Pettersson 100 år (1911-1980)
-Äntligen!

En dåre fri av Beate Grimsrud (Bonniers förlag)

Grimsrud fri Rösterna Emil, Espen och Erling kämpar i Eli Larsens hjärna. De bråkar sinsemellan och tvingar henne att vara asocial – löpa amock och göra skandal, så hon måste tas in för vård. När den lugne prins Eugen plötsligt dyker upp stillnar de värsta stormarna.

Å andra sidan, i den ”verkliga världen” går Eli från framgång till framgång. Efter skrivarutbildning blir hon uppmärksammad som färgstark författare och kulturpersonlighet. Tack vare fantastiska, självuppoffrande kamrater och ganska god psykterapi lyckas hon upprätthålla balansen någorlunda. Ibland tvingas hon dock avboka engagemang när rösterna övermannar henne. Hoppet att nå full harmoni lever i alla fall och är mycket starkt i bokens slut. Frågan om Eli är identisk med författaren hänger i luften. Boken trollbinder en. Andlöst följer man med i hennes bergochdalbanefärd  - från det inspirerande livet med kamraterna till livet på psyket där hon också får vänner som livet har prövat hårt. Läs boken!

Jan Gustafson

finns boken inne?

 

Comments