Hurra!
Biblioteksdebatt på bibliotek Nacka Forum,

Debatt om upphandlingen av biblioteken i Nacka

Bakgrund
7 december 2010 beslutar Kulturnämnden i Nacka att driften av kommunens bibliotek ska upphandlas under 2011. Beslutet fattades av en oenig nämnd. Protester från såväl journalister, författare, politiker och allmänhet har inte låtit vänta på sig.

Förespråkarna menar att konkurrensen kommer att höja kvaliteten och ge mer utrymme för kreativitet hos de anställda.
Kritiker och biblioteksvänner menar att det kommer att leda till försämrad kvalitet, med fokus på vinstintressen och kvantitativa mått, ge ett tunnare utbud, mindre samarbete mellan biblioteken mm.

Lyssna på författare, politiker och delta själv i denna heta debatt om Bibliotekens framtid.

Välkommen!

I panelen: Göran Hägg, (författare), Tobias Nässén (M),
Gun Qvarzell (författarförbundet), Mattias Qvarsell (S),
Niklas Rådström (författare), Svante Weyler (författare)
Moderator :Agneta Lundström, ordf. Alf Henrikssonsällskapet

Nacka Forums bibliotek
Lördag 12 mars 13.00

Arrangörer: Bibliotekets Vänner i Forum Nacka

Comments