Amos Oz - månadens författare i augusti 2017
BiblioQuiz 24 Höstquiz 2017

Folke Dahlberg (1912-1966) – månadens författare i september 2017

Folke Dahlberg_forfport

Vi kan inte påverka hägringarna, de kommer och flyr undan ogripbara.

_ _ _

Ibland flyter horisonterna så nära, att man tycker sig kunna sträcka ut armarna från stranden och känna fingertopparna bakom dem. Masterna på dolda skepp stack som nålar, roddare böjde sig som stormoln och hustak från gömda städer fastnade som flagor under naglarna.

_ _ _

I den andra staden blänker gavlarna mellan mörka långhus och kyrkans spira sugs upp mot okända himmelstrakter och svänger som en guldtråd.

Få konstnärer har som Folke Dahlberg kunnat uppfyllas av och skildra de höstlika stämningarna runt Vättern med dess storslagna ljusfenomen. Vättern och norra vätterbygden inklusive Tiveden var det fysiska och andliga hemlandskapet för denne tillbakadragne outsider från Askersund som ständigt brottades med tillvaron – ekonomiska bekymmer, haltande kontakt med tidningar han arbetade för, inskränkt småstadsmentalitet på hemorten och mycket annat. Han tog vård om sin familj men hade behov av enskildhet. I enkla stugor på Lilla och Stora Röknen och Kyrkogårdsön tillbringade han stora delar av sitt liv. Folke Dahlberg var en båtmänniska, hade seglat på Östersjön men fann att havet var för stort. På Vättern och andra insjöar kände han däremot en samhörighet med elementen då han kunde höra vinden susa i strändernas träd under segelfärderna. Samma sjö, Vättern, som utgjorde Folke Dahlbergs värld släckte hans liv. Den 28 augusti 1966, dagen innan hans diktsamling Havet slutet skulle ges ut drunknade han i Karlsborgsviken under båtfärd med en god vän.

Folke Dahlberg hade genomgått utbildning vid bl a Konsthögskolan i Stockholm – författandet lärde han sig själv – och han kände en del framstående kulturpersoner, men sökte sig hellre till enkla människor, "lavgrå skogstorps ordkarga åldringar, allt som levde på undantag", som Johannes Edfeldt uttryckte det i en hyllningsdikt till Folke Dahlberg, eller till sjöfolk på Vättern. Denna värld, naturen, människorna målas fram i de essäistiska folkkära landskapsböckerna: Vättern (1949), Tiveden (1952), Göta kanal (1954) och Leva vid Vättern (1958).

Karg, esoterisk och djupt egenartad var däremot hans lyrik, sammanlagt sju samlingar. Stiliserade havsfärder, strändernas vittnesbörd och dova senhöststämningar utgör dikternas landskap. Suggestiva, lätt surrealistiska teckningar gjorda med streck och punkter förstärker stämningarna. Ofta, som i Den berusade båten (1950), kunde bilderna ha lika stark uttryckskraft som texten. Samlingen har fått namn av Rimbauds symbolistiska dikt ”Le bateau ivre” vilken inledningsvis återges i sin helhet och tjänar som utgångspunkt för Folke Dahlbergs skapelse.  

Folke Dahlberg är i hög grad författarnas poet. ”Det står väl rätt klart nu att Folke Dahlberg, poet, landskapsskildrare, kulturhistoriker och djupt originell konstnär med en egen originell bildvärld hör till det som blev kvar av förra århundradet”, har t ex Lars Gustafsson sagt (Expressen 25/6 2004). År 2002 grundades Folke Dahlberg Sällskapet, ett av Sveriges främsta litterära sammanslutningar som bl a bedriver en omfattande utgivningsverksamhet. Deras webbplats är mycket informativ och intresseväckande www.folkedahlberg.org !

Som kuriosa kan slutligen nämnas att jag har en perifer, släktmässig anknytning till månadens författare. Mina farföräldrar kom från Motala och en av mina farmors bröder, Folke Ahlin, tillhörde sin halvnamne Folke Dahlbergs bekantskapskrets. De träffades ofta och pratade över ett glas öl. Hur nära min släkting kände honom vet jag däremot inte.

Vi har flera av Folke Dahlbergs verk till låns i Nackas bibliotek.

Jan Gustafson

Comments