BiblioQuiz 23 Sommarquiz 2017
Amos Oz - månadens författare i augusti 2017

Göran Sonnevi - månadens författare i juli 2017

Sonnevi (2)

"För vem tänder jag ikväll ljus? Alla mina döda   Eller alla mina levande? Alla dem som oavbrutet föds ut ur kontinuet, enfödda varelser, ständigt nya   Lilla barn av tid   Snart dör min far   I den mörka tiden   Han har varit död mycket länge    Hur länge? Vad är tid? Jag ska inte räkna    Ser flyktingbåtarna komma över havet   I televisionens lykta   Hur upplyses vi? Vi är i bländskenet    Detta ljus fäller ut oss"

Orden är hämtade från dikten ”Realtid bortanför kategorierna” som ingår i Göran Sonnevis nya diktsamling – hans sjuttonde! - ”Sekvenser mot Omega” (2017). Direkt, drabbande och associationsrikt tilltalar han oss! I långa dikter, s.k. sekvenser, korta koncentrerade aforistiska poem och en personlig form av sonetter, bjuds vi på betraktelser över bl.a levande och döda kulturpersonligheter, våra känslor, naturen och plågsamma skeenden i världen som krig och flyktingkatastrofer. Vårt inre liv förenas med skeenden i omvärlden och det abstrakta varat. Geografiskt förläggs en stor del av dikt erna till Ormöga på Öland och Koster i Bohuslän. Vi bjuds både på harmonier och dissonanser – såsom livet ter sig för de flesta av oss.

Göran Sonnevi som är född 1939 har ett långt författarskap bakom sig. Under vänsteråren på 1960- och 70-talen framstod han som en av de radikala  frontpersonerna i kritiken mot USA:s krigföring i Vietnam, men han undvek att skriva plakatlyrik. Han lyckades förena starkt politiskt engagemang och tankedjup med ett utsökt språk som tilltalade en stor publik, även hans meningsmotståndare. Flera av hans diktsamlingar har givits ut som pocket. Långdikten ”Om kriget i Vietnam” (införd i BLM 1965) vann stor uppmärksamhet liksom diktsamlingarna ”Det måste gå” (1970) och ”Det oavslutade språket” (1972).

I takt med socialismens tillbakagång mattades också Göran Sonnevis ideologiska skärpa och han intog en mer existentiell ståndpunkt till verkligheten. Dikterna blev längre och mer gränsöverskridande. Han har kommit att framstå som både kärlekspoet och kosmolog, mystiker och matematiker – en sökare utan färdiga svar. Musiken intar en stark ställning i hans produktion, både i ordens klang och i tematiken, framför allt Mozart. Det musikaliska geniet får symbolisera ett slags urkraft som står för det motsägelsefulla i tillvaron, både det överjordiskt vackra och det monstruöst fula. En av Göran Sonnevis mest dynamiska diktsamlingar har getts titeln Mozarts tredje hjärna (2006) och i ”Bok utan namn” (2012) skriver han i en dikt ”Jag hörde/stråkkvintetten, Köchel 516 i g-moll, maj 1959”, vilket kan tolkas som ett personligt credo. Genom sin diktning tycks Göran Sonnevi vilja närma sig Mozart och dennes förmåga att i musiken gestalta dramatiken kring liv och död.

Även Schuberts musik har fängslat Göran Sonnevi. I hans nya, inledningsvis nämnda, diktsamling ”Sekvenser mot Omega” utgör Schuberts C-durkvintett en klangbotten i dikten ”Tomas Tranströmers begravning”. Omega är sista bokstaven i det grekiska alfabetet och diktsamlingen framstår på många sätt som en sammanfattning av Göran Sonnevis gärning. Förhoppningsvis har han ännu inte avslutat sitt författarskap, han är för ung för det. Anders Österling gav t.ex. ut sin sista diktsamling vid 87 års ålder.

Låna en diktsamling av månadens författare! Här är Nackabibliotekens bestånd!

Jan Gustafson

Comments