Majgull Axelsson - månadens författare i juni 2017
Göran Sonnevi - månadens författare i juli 2017

BiblioQuiz 23 Sommarquiz 2017

Sommaren

A Vem har diktat: ”Juninatt blir aldrig av, liknar mest en daggig dag”?

1 Harry Martinson x Thore Skogman 2 Ulf Lundell

B Vem har komponerat ”Sommaren”?

1 Schubert x Vivaldi 2 Beethoven

C Hur slutar Ted Gärdestads sång ”Sol, vind och vatten”?

1 Det är mina drömmar vävda av x Så är min musik 2 Och allt blir återfött

D Vad är ”Om sommaren sköna”?

1 En bok av Astrid Lindgren x En tecknad serie   2 En folkvisa insjungen bl a av Alice Babs

Tävla! Skicka in svaret per epost eller hämta en tävlingsblankett hos oss! Tre vinnare (som vi meddelar) får välja varsin bok ur priskorgen! Inlämning senast 31/8

(Rätt svar på BiblioQuiz 22: A:1 ALMA-priset är instiftat till Astrid Lindgrens minne, B:1 Wolf Erlbruch tilldelades priset i år, C:X Lennart Hellsing fick aldrig priset, D:X År 2003 började priset delas ut)

Jan Gustafson

Comments