BiblioQuiz 22 Pristagare i maj
BiblioQuiz 23 Sommarquiz 2017

Majgull Axelsson - månadens författare i juni 2017

Majgull axelsson (2)

”Det ska ju ändå blandas i magen!”, sade mannen med matvagnen om den sluring – en blandning av sill och potatis, saftkräm och mjölk - som tvingades i ”dårarna” på Vipeholm i Lund, vilket är symptomatiskt för ”omsorgen” på denna psykiatriska anstalt. Här levde också Haltelyttelars, som var autistisk och gömdes undan av sin familj. Många år senare plågas hans syster Märit av skamkänslor över att inte ha ingripit och räddat sin bror Lars. I sin senaste bok ”Ditt liv och mitt” (2017) berättar Majgull Axelsson utifrån en drabbad individ om ett mörkt kapitel i den svenska vårdens moderna historia.

Majgull Axelsson, f. 1947, är en av våra mest socialt engagerade författare, som alltid har tagit ställning på ett opretentiöst sätt för de svaga och utstötta i samhället. Efter att ha arbetat som journalist inom fackförbundspressen i många år – som ung var hon chefredaktör för Beklädnadsfolket – började hon skriva reportageböcker, som t ex ”Våra minsta bröder” (1986) om barnarbete i tredje världen, ”Rosario är död” (1989) om barnprostitution på Filippinerna samt ”Orättvisans ansikte” (tre delar, 1992-93) och ”… och dom som inte har” (1996) intervjuer och reportage om fattigdomen i vårt moderna Sverige.

I romandebuten ”Långt bort från Nifelheim” (1994) porträtteras en kvinnlig diplomat som återvänder från ett vulkandrabbat Filippinerna där hon har suttit isolerad till sin demenssjuka mor i Nässjö. Händelser i nuets Sverige varvas med upplevelserna från Filippinerna och minnen från barndomen. Diplomatens perfekta yta börjar efterhand krackelera. Berättelsen rymmer både absurd humor och förtvivlan. Därefter har Majgull Axelsson publicerat en rad drabbande och insiktsfulla, lättlästa romaner med socialt tema: ”Aprilhäxan” (1997), ”Slumpvandring” (2000), ”En stad av slott” (2002), ”Is och vatten, vatten och is” (2008) och ”Moderspassion” (2011). Romernas svåra situation tecknas i ”Jag heter inte Miriam” (2014) genom en romsk kvinna som kommer till Sverige med de vita bussarna i andra världskrigets slutskede. I år har hon gett oss den ovan nämnda romanen ”Ditt liv och mitt”.

Genom sin litterära gärning har Majgull Axelsson effektivt bidragit till att öppna våra ögon för sociala orättvisor lokalt och globalt. Vi ser fram emot hennes nästa roman! Läs henne, ni som ännu inte har gjort det!

Här är Nackas bestånd!

Jan Gustafson

Comments