Johannes Anyuru - månadens författare i maj 2017
Majgull Axelsson - månadens författare i juni 2017

BiblioQuiz 22 Pristagare i maj

Pris i maj

A Till vems minne har ALMA-priset instiftats? 1 Astrid Lindgren x Alma Mahler 2 Alice Tegnér

B Vem tilldelades priset i år? 1 Wolf Erlbruch x Elsa Beskow 2 Alice Tegnér

C Vilken berömd författare hann inte få ALMA-priset under sin livstid!? 1 Meg Rosoff x Lennart Hellsing 2 Philip Pullman

D När började priset delas ut? 1 1960 X 2003 2 1950

Tävla! Skicka in svaret per epost eller hämta en tävlingsblankett hos oss! Tre vinnare (som vi meddelar) får välja varsin bok ur priskorgen! Inlämning senast 28/2

(Rätt svar på BiblioQuiz 21, A:X Västerbotten kom Torgny Lindgren från, B:X Pölsa handlar romanen Pölsan om, C:1 Predikanten i romanen Norrlands akvavit ville avkristna de han tidigare frälst, D:1 Prins Eugen får inspiration av en hötorgsmålare i en novell i I Brokiga Blads vatten)

Jan Gustafson

Comments