BiblioQuiz 21 Torgny Lindgren
BiblioQuiz 22 Pristagare i maj

Johannes Anyuru - månadens författare i maj 2017

Anyuru (2)

Lyrikern och prosaisten Johannes Anyuru, född 1979, är en man med många världar inom sig som har fått uppleva flera av tillvarons skiften. Med en svensk mor och ugandisk far – föräldrarna träffades på ett vandrarhem i Kenya, modern var biståndsarbetare och fadern stridspilot på flykt undan Idi Amin – har han erfarenhet av att vara en kulturell gränsbo. Under uppväxten i höghusområdet Norrby i Borås och senare i Växjö tillsammans med modern och bröderna, fadern lämnade familjen efter några år, fick han kämpa för sin plats bland kamraterna i förorten – ”neger” som han var. Dessa erfarenheter har skapat ett starkt samhällsengagemang som genomsyrar Johannes Anyurus produktion. Under mellan­stadietiden fascinerades han av den kampfyllda grekiska mytologin vilken också präglar debutdikt­sam­lingen ”Det är bara gudarna som är nya” (2003), där vi får möta dagens svenska samhälle präglat av kulturmöten, konfrontationer och skiftande stämningar. Olika personer, lugna eller kriminella, får framträda med namn från Antikens Grekland. Citat ur Iliaden ger paralleller till det trojanska kriget.

Romandebuten ”Skulle jag dö under andra himlar” (2010) ger ett självbiografiskt färgat porträtt av Francis, en ung rotlös man från förorten, hans stökiga ungdom, konstnärsdrömmar och kärleksliv. Sitt stora genombrott fick Johannes Anyuru med den fantastiska romanen ”En storm kom från paradiset” (2012) där han stilfullt, med starkt engage­mang men återhållen känslosamhet, skildrar sin fars hårda liv, från barndomens enkla uppväxt på den ugandiska landsbygden, över ungdomens högtflygande planer till det hårda ödet att bli driven i exil av Idi Amins regim.

Johannes Anyuru har konverterat till islam, och som rättskaffens muslim går han tillrätta med både jihadism och islamofobi i sin senaste roman: ”De kommer att drunkna i sina mödrars tårar” (2017) – en stark berättelse i flera skikt om ett Sverige där de etniska motsätt­ningarna drivs till sin spets och alla muslimer stämplas som tänkbara terrorister. Inspirerad av attentatet mot serietidningen Charlie Hebdo i Paris 2015, låter han i ramberättelsen tre IS-anhängare tränga in i en bokhandel i Göteborg och under vapenhot ta besökarna som gisslan. Kvinnan i gruppen, som filmar övergreppet, grips emellertid av samvetsbetänkligheter. Internerad på en rättspsykiatrisk klinik får hon två år senare möta en författare. Till honom ger hon en bunt papper som redogör för en dystopisk framtid, ett apartheidsamhälle, som hon påstår sig komma från! Johannes Anyuru målar fram de olika skeendena med breda penseldrag men undviker att förespråka enkla lösningar.

Mycket mer finns naturligtvis att berätta om Johannes Anyuru och hans produktion – läs t ex de här artiklarna. Han befinner sig mitt i sin gärning och kommer säkert att låta tala om sig än mer under kommande år. Vi har hans böcker  i Nackas bibliotek! 

Jan Gustafson

Comments