Per Anders Fogelström - månadens författare i mars 2017
BiblioQuiz 21 Torgny Lindgren

Torgny Lindgren – månadens författare i april 2017

Torgny_Lindgren

Torgny Lindgren dog den 16 mars, 78 år gammal. Världen har blivit fattigare! Vem kunde som han hitta det stora (heliga?) i det lilla; med västerbottnisk espri skildra den passionerade jakten efter världens bästa pölsa (Pölsan, 2002), bedriven med samma glöd som medeltidsriddarnas sökande efter den heliga Graalskålen? En maträtt där gränslös­heten ifråga om tänkbara ingredienser sömlöst övergår i en välavgränsad vardags­läckerhet, på samma sätt som tillvarons olika skiften summeras i våra liv. Och vilken annan författare kan på ett naturligt sätt låta vår nationalkonstnär, prins Eugen, bli frälst från sin skaparkramp av en lokal hötorgsmålare (I Brokiga Blads vatten, 1999)? Vem annars kunde ha kommit på tanken att låta en omvänd väckelsepredikant cykla omkring i Västerbottens inland för att försöka rasera de bibliska luftslott han med hänförd svada tidigare pådyvlade invånarna (Norrlands akvavit, 2007)? För att bara nämna några exempel från de böcker jag har uppskattat mest i Torgny Lindgrens stora produktion.

Kanske mästaren har sått frön i våra sinnen som kommer att utvecklas till sällsam­ma blomster när tiden är inne! Han hade varit värd Nobelpriset i litteratur, men medlemskapet i Svenska Akademien satte stopp för detta. Troligen tog han det uteblivna priset med ”knusende ro”, mannen som bar sin lärdom lätt och insåg att människan är ett sandkorn, om än ganska intressant, i universum. Kanske han eftertänksamt och kärnfullt har anslutit sig till de många författare som under senare år har lämnat jordelivet. Lars Gustafsson, Bodil Malmsten, Henning Mankell och alla de andra får återse en efter­längtad broder i konstnärernas himmel! Men hans böcker kan du i alla fall låna i Nackas bibliotek!

Jan Gustafson

Comments