Bli som folk av Stina Stoor (Norstedt) - en fantastisk novellsamling!
BiblioQuiz 15 Presidenter i USA

Elsie Johansson - månadens författare i oktober

Elsie Johansson

”Jag vill se människan i hennes sammanhang, och under de omständigheter som är rådande för henne. Med brister, förtjänster och omöjligheter. Och sitt behov av kärlek, det som varje mänska har.” Så lyder Elsie Johanssons programförklaring för sitt författande, taget ur hennes nyligen utkomna självbiografi Riktiga Elsie. Enkelt och klart, utan överord eller onödigt känslosvall, skriver hon realistiskt om vanliga oprivilegierade människors vardag. Hon kan räknas som en av våra moderna arbetarförfattare.

Själv växte Elsie Johansson upp under påvra förhållanden. Hon föddes 1931 som femte barnet till en statare i Vendel i norra Uppland och familjen bodde i en enkel stuga. Fadern blev senare skogshuggare och byggnadsarbetare. Elsie som visade sig ha läshuvud fick tack vare en engagerad lärare möjlighet att få gå realskolan i Uppsala och tog examen 1948. Några ytterligare studier blev det inte tal om utan hon började arbeta på Posten. Elsie Johansson gifte sig vid 18-årsålder och fick barn vid 19. Äktenskapet blev svårt. Maken plågades av depressioner och var notoriskt otrogen.

Till slut tog Elsie Johansson ut skilsmässa och gjorde 1979, vid 48 års ålder, författardebut  med diktsamlingen Brorsan hade en vevgrammofon. De varma dikterna om hennes uppväxt i Uppland blev mycket uppskattade och hon jämfördes med Moa Martin­son. Sitt definitiva genombrott fick hon sedan med Glasfåglarna (1996), Mosippan (1998) och Nancy (2001), en romantrilogi om en fattig, men i grunden optimistisk, arbetarfamilj på landet och dess väg genom livets olika skiften till ett relativt välstånd i det svenska folkhemmet. Familjen består av huvud­per­sonen Nancy som är 13 år i första delen och ung vuxen i den tredje, den älskade systern Nora, ”Morsan” som var en sann överlev­nads­konstnär och den handi­kappade fadern, ”Tåpelle”. I en annan av hennes inkännande romaner, Näckrosträdet (2004), lär vi känna Hilda som är fosterbarn hos en lärarinna och får möjlighet att ta studenten. En handlös förälskelse som leder till ett olyckligt äktenskap med många förpliktelser stänger emellertid vägen till universitetet för henne. Förutom romaner och poesi har Elsie Johansson också skrivit några barn- och ungdomsböcker.

Och nu har Elsie Johansson så, som nämnts tidigare, skrivit sin självbiografi, Riktiga Elsie – berättelsen om vägen till ett författarskap. Minnes­bilderna liknar hon målande vid "trasiga filmremsor med korta, avklippta uppspelningar och hackigt ljud”. Miljöer och händelser känner vi igen från flera av hennes romaner. Hon har aktat sig för att fabulera om sitt liv. Vi ges i stället - som undertiteln anger - en mycket anspråkslös och sympatisk skildring där vägen till det litterära självförverkligandet utgör huvudlinjen. Den påvra barndomen och det påfrestande äktenskapet har inte fördunklat hennes sinne. Hon har haft förmågan att känna förståelse och värme även för de människor som – ofta av oförstånd – gjort henne illa under livsresan. Elsie Johansson är en av våra mest folkkära författare, uppskattad av många läsare som en god vän och vägledare genom tillvaron! Vi har hennes böcker i Nacka!

finns Riktiga Elsie inne?

Jan Gustafson

Comments