Tom Malmquist - månadens författare i juli
BiblioQuiz 14 - noveller

Karin Johannisson - månadens författare i augusti

Karin_Johannisson

Karin Johannisson (f 1944) har i år tilldelats Övralidspriset "för ett lärdomshistoriskt författarskap, som slår en bro mellan humaniora, medicin och psykologi i den breda folkbildningens tecken."

Som framstående idéhistoriker, professor emeritus i idé- och lärdomshistoria vid Uppsala universitet, lyckas hon ur omfattande källmaterial effektivt lyfta fram viktiga sammanhang i människans historia, inte minst motsats­förhållanden mellan en rigid överhet och individers rätt till ett fullvärdigt liv, framför allt kvinnors situation i ett mansdominerat samhälle.

I "Kroppens tunna skal" (1997) t ex skildrar hon utifrån medicinska fallbeskrivningar från 1700- och början av 1800-talet hur kvinnors reaktioner inför tillvaron har stämplats som avvikande mentala tillstånd av läkarvetenskapen. Den mycket uppmärksammade boken "Den sårade divan" (2015) porträtterar kvinnliga konstnärer som har valt ett utåtagerande levnadssätt för att tänja på eller spränga de samhälleliga begränsningarna.

Läs mer i Per Wästbergs mycket informativa understreckare i Svenska Dagbladet den 7 juli i år, en bearbetad version av hans tal vid utdelandet av Övralidspriset den 6 juli. http://www.svd.se/johannisson-tranger-igenom-det-forflutna

Vi har Karin Johannissons böcker på Nackas bibliotek

Jan Gustafson

Comments