Kattens bord av Michael Ondaatje (Natur o Kultur) - en livsresa
Lena Andersson - månadens författare i oktober

Rapsodiska intryck och minnen efter ett besök på bok och biblioteksmässan i Göteborg.

Jag kom till insikt om det digitala skiftet. Det förbereds långsamt men nu är den digitala hörnan ett mittfält vi har att spela på och det finns inget att vara rädd för!
Jag förstår nu att all rädsla för digitaliseringen av vår vardag är onödvändig.
Nacka folkbliotek måste bli bättre på att tillgängliggöra e-boken på sina webbsidor.
SURFplattan finns idag. Den kan bättre än datorer användas till att överbrygga den digitala klyftan i vårt samhälle.
Nu måste förlagen komma överens med folkbiblioteken om ersättning för e-boksån.
Det är inte tryckning som kostar förlagen stora pengar. Det är produktionen, distributionen och marknadsföringen. Kultursverige måste enas om en nationell backlist eller kanon för e-böcker. Förlagen kan få betalt av landstinget för att täcka produktionskostnaden.
Elibs utbud kommer att förrändras vid årsskiftet. En ny modell ger biblioteken större möjligheter att påverka e-boksutbudet, att påverka sina egna kostnader.

Minns Stefan Jarls och Thommy Berggrens plädering för ”Godheten” i gott sällskap med Carolin Krook, Kajsa Ekis Ekman, mfl.
Varför beskrivs, undervisas det inte i skolan i hur det kapitalistiska systemet fungerar.
Varför tillåter vi bankerna och finansmarknadens aktörer att sätta agendan. Alla, fattig som rik, mår bättre i ett solidariskt välfärdssamhälle. (Stefan Jarls film ”Godheten” finns att låna på Nacka Forums bibliotek)

Minns Björn Wiman i samtal med Per Wirten om Herbert Tingsten och femtiotalet och dagens kulturradikalism

Minns Åsa Beckman i samtal med Per Olof Enqvist om det kvistfria furugolvet och det frireligiösa begreppet "att komma igenom."

Minns Björn Wiman igen i samtal med Kerstin Ekman om abstraktioner som begreppet miljö, som avväpnar oss i kampen för miljön.Trots allt! Trots allt! Som mantra behövs det ett Trots allt! i arbetet för miljön.

Minns samtalet mellan Therese Söderlind och Kerstin Ekman om berättandet. Nödvändigheten av berättelsen, att ordna sitt livsinnehåll. Utan berättelser är vi ingenting. Kvinnan som bärare av barn och minnen.

Minns Jan Myrdal, som funnits där hela mitt vuxna liv, stå på scenen och tala, som om åldrandet var ett påhitt. Han berättar om sin enmanstidskrift, skriftställning nr 21 utgiven på Celanders förlag. Jag tar ett kliv fram och Jan Myrdal signerar sin samling tvesynta texter.
Kjell Arwe Rydén

Comments