"Biblioteken ställs mot varandra"
Sista kulan sparar jag åt grannen av Fausta Marianovic (Bonniers) - en bok om krig och kärlek

Brända dagar av James Salter


SalterJag läser i James Salters självbiografi "Burning the days" 1997. Brända dagar. Det börjar med en ansats till uppväxtskildring. Det är söndags morgon och jag bjuds in att följa författaren som pojke ensam i en droska på väg med fadern uppåt Manhattans västsida. De ska besöka farmor.

I en intervju har James Salter f. 1925 förklarat hur viktigt det är med "Amplitud" för att fånga eller snarare involvera läsaren i en berättelse. En förstärkning genom bredd, riklighet. Berättelser, anekdoter staplas på varandra likt en futuristisk målning som skildrar rörelse genom att placera flera bilder ovanpå varandra. Självbiografins kronologi bryts också konstant och förstärker metoden. I romanen "En lek och ett tidsfördriv” tror jag mig finna Författarens estetik som en insmugen flaskpost i texten. Det är på sidan 61 som berättaren för ett kort resonemang med sig själv om hur minnet missfärgas av tiden och även förändrar, förvanskar. "Någonstans finns emellertid fragment som likt diamanter vägrar att förintas. Genom att noga granska fragmenten, om man vågar, och sedan samla ihop dem upptäcker man det sanna mönstret."

Barndom, Familj, Ursprung, Militär drill i det berömda Westpoint, Luft strider i Korea, Segrarnas Europa, Avsked ur det militära för den litterära banan. Ett myller av kända och för mig okända gestalter. Ett hav av brända dagar och i dess horisont närmar sig fadersgestalten, författaren Irving Shaw och hans Merelyn. Hur är det möjligt att återskapa ett liv, massor av liv på detta sätt? Här finns ett överflöd och absolut inget överflödigt. Till och med katter som dåsar under parkerade bilar vid Parthenon finns till i författarens märkvärdiga levnadsprotokoll. Författaren målar inte, hans anteckningar återskapar och närheten blir fullständig. Inga återblickar med facit i hand. Inga klichéer, enbart flärden, erotiken, smutsen, intrycken, en fläkt av jetavgas, av värmen från ett liv, av kylan från en död. Nu skjuter han ner ett MIG plan. Nu får han frågan vad han i all världen sett i militärlivet?
"Konst är i en mening att få livet att stanna, frälst från tiden.” s. 366

James Salter lär i sin senaste roman skildra New Yorks förlagsvärld under 50 - 70-talet. I Brända dagar skildras bl.a. den mylla av manus och havererade projekt, som tycks vara en förutsättning för filmproduktion. Om den nya romanen "All that is", behandlar, förlagsbransch, litteratur och skrivandets vardag med samma mirakulösa penna är alla presumtiva läsare att gratulera.

Kjell Arwe Rydén

Andra böcker av James Salter:
A Sport and a Pastime. (En lek och ett tidsfördriv)1967. Ett erotiskt mästerverk!
Solo faces. (Längtans branter) 1978. En roman om bergsklättring och meningen med allt.
Lightyear (ljusår) 1988. Om ett äktenskap.
All that is. 2013 (ännu ej översatt)

Comments