Släktforskningens ABC
Ingenting att ångra av Trude Marstein

Nacka kommun: Tilldelningsbeslut biblioteksupphandling

Nacka kommun: Tilldelningsbeslut biblioteksupphandling.

Vann

 Om jag är glad idag beror det på att upphandlingscirkusen är över för denna gång. Nu drömmer jag  om arbetsro. Jag kan bara hoppas  att Nacka kommun ska ta sitt ansvar som arbetsgivare och rekrytera nya medarbetare till Bibliotek Nacka Forum. Vi är uppriktigt trötta på den kroniska underbemanningen av Bibliotek Nacka Forum.
 Jag hoppas också  att de sex biblioteken i kommunen ska ges möjligheten att samverka på lika villkor.

Kjell Arwe Rydén

Comments