Vem var Olov H Hauge?
Nordisk kvinnolitteraturhistoria på Internet

Det vita bandet - en fantastisk film av Michael Haneke!

Vita bandetOförklarliga olyckor, eruptioner av våld, undertryckta spänningar, men också spirande kärlek – i uttrycksfulla svartvita bilder som koncentrerar närvarokänslan, skildrar Michael Haneke livet i en (typisk?) nordtysk bondby strax före första världskriget. Den allsmäktige godsägaren, baronen, är illa tåld av många och det är i mycket mot hans barn våldet riktar sig. Barnen står på flera sätt i centrum för denna dova berättelse. Filmens berättare skolläraren anar det olycksbådande svaret på alla frågor. En skir kärlek börjar spira mellan honom och den 17 åriga barnflickan som orättvist blir avskedad av baronen. Han överlever världskriget men får aldrig återse de andra byborna. Haneke låter åskådaren dra sina egna slutsatser. Både intrigen och de fantastiska skådespelarprestationerna dröjer länge kvar i betraktarens sinne. Filmen har nyligen gått på Sveriges television och kan hyras som DVD i Nacka.

finns filmen inne?

 

Jan Gustafson

 

 

 

Comments