Sorgens glädje
Psst!

Vad händer med Slussen?

SlussenHur påverkas trafiken från Nacka? 

En kritisk granskning av planerna.

Biblioteket Nacka Forum

Lördagen den 3 dec kl 13 

Slussen är Nackabornas viktigaste inkörsport till Stockholm. Hur den fungerar påverkar många Nackabors vardag. Det finns därför anledning att sätta sig in i de planer för Slussen som finns. Debatten i pressen har gått hög om utsikter och breda broar och anpassning till staden. Den debatten är viktig. Men för oss Nackabor finns det en ännu viktigare att fråga: Hur kommer det att fungera? Och hur kommer det att bli under byggnadstiden?

Arkitekterna Tor Edsjö och Lennart Klaesson har tillsammans med andra gjort en grundlig granskning av planerna. De inleder, och därefter finns det möjligheter till frågor och diskussion.

Kjell Arwe Rydén                                                                                                                 

Comments