Se här en ny blogg med lästips för barn
Genus!

Jan Ristarp (Författarförbundet) protesterar mot Nacka kommuns vilja att upphandla biblioteken den 17/2

 

OBS! Detta tal representerar Författarförbundets uppfattning och åsikt. Den 12/3 kl 13 arrangerar Bibliotekets vänner i Forum Nacka en offentlig debatt dit alla är välkomna. Inbjudna är Göran Hägg, Tobias Nässén, Gun Qvarzell, Mattias Qvarsell, Niklas Rådström, Svante Weyler. Moderator: Agneta Lundström. Varmt Välkomna!

Kjell Arwe Rydén

"Bättre bibliotek i Nacka
Nacka kommun har hög ambition för biblioteksverksamheten. Alla bibliotek ska erbjuda ett varierat medieutbud och bibliotekstjänster som främjar individens utveckling.
Folkbibliotekens verksamhet ska kännetecknas av allsidighet, öppenhet, hög kvalitet och kreativitet i takt med samtiden. I en ambition att utveckla Nackas bibliotek ytterligare har Kulturnämnden i Nacka beslutat att genomföra en upphandling av bibliotekstjänster. Nämndens utvärdering tyder på att biblioteksbesökarna i hög grad är nöjda med verksamheten och att antalet besök och öppettimmar ökat ordentligt de senaste åren. Personalen får också goda betyg. Samtidigt finns förbättringsområden. Genom upphandling av driften kan biblioteken utvecklas än mer och kommuninvånarna får bättre valuta för skattepengarna. Upphandlingen ska utformas så att personalgrupper eller en kommunal enhet kan delta. Med utgångspunkt i kommunens styrprinciper och konkurrenspolicy, som innebär att antingen kundval eller upphandling ska användas, samt att ytterligare två kommunala bibliotek har sagt sig vara intresserade av att prova entreprenadformen, föreslår Kulturnämnden att kommunen upphandlar driften av samtliga sex folkbibliotek i enlighet med Lagen om offentlig upphandling. Biblioteken stannar således i kommunens ägo men drivs av den aktör som har kunnat presentera bäst idéer för driften av biblioteket."
Nacka kommun

 

Comments