Tips från en föräldraledig bibliotekarie. Del 1.
Idag hade jag helst inte velat träffa mig själv av Herta Müller (Wahlström & Widstrand, 2007)

Comments