Pete Seeger 90 år!
Språkbytescafé

Bra reportage från svt

SeniorSurf är slut för säsongen men SeniorNet (tisdagar kl 10-12) återstår ännu.
Sista tisdagen blir den 26 maj då kommer Lars Forsmark berätta om datorer och telefoni.

Vi kommer igen till hösten och vi ska göra vad vi kan för att möta det enorma behov som finns hos framförallt 55+ att hänga med i datorvärlden.

Inslaget från svt och östra götaland bekräftar att vi är på väg.

"Såg jag på vägen vägar, väg var under och väg över och väg på alla vägar." Eddan

Kjell Arwe Rydén

Comments