”Vi som visste allt.”
Bilder från ombyggnaden mars-oktober 2008

Comments