Georges Braque eller det ligger i uttrycket.
Nya bilder från ombyggnaden.

Comments