Harold Lee Washington
Ett café på G!

Skärgårdsliv.

Husetvidhavet1_2 Tillbaka i huset vid havet hittar jag Verdandis småskrift nr 67 från 1919, ”Bildning” av Ellen Key. Den  trettiotvåsidiga skriften bygger på en föreläsning hållen den 17 jan 1897 till förmån för Stockholms allmänna kvinnoklubb.

Ellen Key var en centralgestalt i sekelskiftets idé- och samhällsdebatt. Den elaka Strindberg döpte om henne till Hanna Paj i nyckelromanen "Svarta fanor".
Ellen Key hävdar att bildningsanlag finns hos fattig som rik och inte har med klasstillhörighet att göra.  Hon efterlyser känsla och fantasi och kritiserar skolans stela pedagogik. Om nio sparvar sitter i ett träd och jägaren skjuter två – hur många sparvar finns kvar? Svaret blir vi skyldiga om vi inte tar  skottets knall med i beräkningen. Nio minus två är visserligen sju men trädet står tomt på fåglar.
Ellen Key konstaterar att förståndsmässighet eftersträvas på bekostnad av fantasi och känsla. Riktig bildning är sällsynt men består av hjärtats, förståndets och smakens bildning i förening och växelverkan.

En del texter av Ellen Key kan du hitta i fulltext på http://runeberg.org/authors/ellenkey.html
Tyvärr saknas ”Bildning” och mitt låneex. skickar jag med tacksamhet åter till huset vid havet.

Ps.För den som vill bilda sig vidarebefordrar jag två till skriften bifogade  tidningsklipp som vittnar om den lilla skriftens långa liv. Download art.pdf  Download art2.pdf

Kjell Arwe Rydén

Comments