Kundval inom vuxenutbildningen en framgång
Encell - Nationellt kompetenscenter för vuxnas lärande

Lära för livet?

"Begreppet "att lära för livet" har ersatts av andra begrepp. Vi lär inte för livet längre, vi lär för nuet, genom hela livet."

Läs mer i "Kvalitetssäkring av biblioteket som lärmiljö Metodbok 2005" utgiven av Sandviken-Hofors-Ockelbo kommunbibliotek i samverkan.

Comments